JEREMIÁS KÖNYVE

12. fejezetAz ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt

1 Igaz vagy Uram, hogyha perlek isveled; éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről! Miért szerencsés * az istentelenek útja? Miértvannak békességben mindnyájan a hűtlenkedők? [u'J\xf3b 21,7\u201313.']

2 Beplántálod őket, meg is gyökereznek; felnevekednek, gyümölcsöt is teremnek; közel vagy te az ő szájokhoz, de távol vagy az ő * szívöktől! [u'J\xf3b 21,14.']

3 Engem pedig * ismersz te, Uram! látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet: szakítsd külön őket, mint a mészárszékre való juhokat, és készítsd őket a † megölésnek napjára! [u'Zsolt. 17,3.'] ; [u'Zsolt. 73,18\u201320.']

4 Meddig gyászoljon a föld, és meddigszáradjon * el minden fű a mezőn? A benne lakók gonoszsága miatt pusztul el barom és † madár; mert azt mondják: Nem látja meg a mi végünket! [u'Zsolt. 107,34.'] ; [u'Sof. 1,3.']

5 Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csakbékességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?

6 Bizony még a te atyádfiai és a te atyádnak háznépe is: ők is * hűtlenül bántak veled; ők is tele torokkal kiabáltak utánad! Ne higyj nékik, még ha szépen beszélgetnek is veled! [u'r\xe9sz 9,4.']

7 Elhagytam házamat; ellöktem örökségemet, ellenségének kezébe adtam azt, a kit lelkem * szeret. [u'5 M\xf3z. 28,63.']

8 Az én örökségem olyanná lett hozzám, mint az oroszlán az erdőben; ordítva támadt ellenem; ezért gyűlölöm őt.

9 Tarka madár-é az én örökségem nékem? Nem gyűlnek-é ellene madarak mindenfelől? Jőjjetek, seregeljetek össze mind ti * mezei vadak; siessetek az evésre! [u'\xc9sa. 56,9.10.']

10 Sok pásztor * pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet; az én drága örökségemet sivatag pusztává tették! [u'r\xe9sz 5,7. 6,3.']

11 Pusztává tették, felém sír, mint puszta! Elpusztíttatik az egész föld, mert nincs senki, a ki eszére térjen.

12 A pusztában levő minden magaslatra pusztítók érkeznek, mert az Úr fegyvere emészt a föld egyik szélétől a föld másik széléig; senkinek sem lesz békessége.

13 Búzát vetettek és tövist * aratnak; fáradnak, denem boldogulnak, és szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr haragjának búsulása miatt. [u'3 M\xf3z. 26,16. 5 M\xf3z. 28,38.']

Szomszédos népek felől való jövendölés

14 Ezt mondja az Úr minden én gonosz szomszédom felől, a kik hozzányúlnak az én örökségemhez, a melyet örökségül adtam az én népemnek, Izráelnek: Ímé, én kigyomlálom őket az ő földükből, és Júda házát iskigyomlálom közülök!

15 És azután, ha majd kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtok, és visszahozom őket, kit-kit az ő örökségébe, és kit-kit az ő földére.

16 És ha megtanulják az én népemnek utait, és az én nevemre esküsznek ilyen módon:Él az Úr! a mint megtanították népemet megesküdni a Baálra: akkor felépülnek majd népem között.

17 Ha pedig nem hallgatnak meg, akkor bizony kigyomlálom azt a népet, és elvesztem, azt mondja az Úr.