ÉSAIÁS KÖNYVE

58. fejezetAz álszenteskedés büntetése

1 Kiálts teljestorokkal, * ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit. [u'Mik. 3,8. M\xe1t\xe9 24,31. Jel. 1,10. 4,1.']

2 Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és * Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják. [u'Malak. 2,17. \xc1m\xf3s 5,18.']

3 Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.

4 Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok * a magasságban. [u'J\xf3el 1,14. 2,12. D\xe1n. 10,2.13.']

5 Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyana nap, a melyen az ember lelkét gyötri? * Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak? [u'Zak. 7,5.']

Az igaz isteni tisztelet áldása

6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát * széttépjetek? [u'3 M\xf3z. 25,49\u201353. Jer. 34,8\u201310.']

7 Nem az-é, hogy * az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? [u'Ez\xe9k. 18,5\u20139. M\xe1t\xe9 25,36. Jak. 2,15\u201316.']

8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod * előtted jár; az Úr dicsősége követ. [u'r\xe9sz 52,12. Zsolt. 37,6. \xc9sa. 8,21.22. 9,2.']

9 Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünszujjal mutogatni és hamisságot beszélni;

10 Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és * mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. [u'Zsolt. 1,3.']

12 És megépítik * fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. [u'r\xe9sz 61,4. \xc1m\xf3s 9,11. Ez\xe9k. 13,5. 22,30.']

13 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamisbeszédet sem * szólván: [u'vers 9. 5 M\xf3z. 32,13. 33,29. H\xf3s. 10,4.']

14 Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!