ÉSAIÁS KÖNYVE

31. fejezetEgyiptom segedelme semmit érő. az Úr győzi le az Assiriusokat

1 Jaj nékik, a kik Égyiptomba mennek segítségért, * lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. [u'r\xe9sz 30,2\u20135. 36,9.']

2 De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők * segítsége ellen. [u'4 M\xf3z. 23,19.']

3 Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, * és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. [u'Ez\xe9k. 28,9. Zak. 4,6.']

4 Mert így szólott az Úr hozzám: A mint mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök zsákmánya mellett, a mely ellen összehívatnak a pásztorok sereggel, és szavoktól ő meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól: így száll alá a seregek Ura, hogy hadakozzék a Sion hegyén és halmán!

5 Mint repeső madarak, * úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti. [u'5 M\xf3z. 32,11.12. Zsolt. 91,4. M\xe1t\xe9 23,37. Malak. 4,2.']

6 Térjetek vissza háthozzá, a kitől oly nagyon elpártolátok, Izráelnek fiai!

7 Mivel ama napon megveti mindenki ezüst bálványait * és arany bálványait, a melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. [u'r\xe9sz 2,20. 30,22. \xc1m\xf3s 8,10.']

8 És elesik Assiria, nem férfiú kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők * lesznek; [u'r\xe9sz 10,34.']

9 És kőszála félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, a kinek tüze Sionban van, * és kemenczéje Jeruzsálemben. [u'r\xe9sz 29,1.']