ÉSAIÁS KÖNYVE

21. fejezetBabilon elleni jövendölés

1 Jövendölés a tenger pusztasága ellen.Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről.

2 Kemény látás jelentetett meg nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít. Jőjj fel Élám, szálld meg Madai, minden * ő fohászkodásának véget vetek. [u'r\xe9sz 33,1.']

3 Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szűlő asszony kínjai; * gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt. [u'Zsolt. 69,24.']

4 Reszket szívem, iszonyúság rettent, a * kedves éjszakát remegéssé tevé nékem. [u'J\xf3b 7,3.']

5 Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl * fejedelmek, kenjétek a paizst! [u'2 S\xe1m. 1,21. Jer. 51,11.']

6 Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, a mit lát, mondja meg.

7 És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott.

8 És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.

9 És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: * Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. [u'Jer. 51,8.']

10 Oh én cséplésem és szérűmnek fia, a mit hallottam a seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek!

Dúma (Edom) elleni jövendölés

11 Jövendölés Dúma ellen: Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! meddig még az éjszaka, * meddig még ez éj? [u'1 M\xf3z. 25,14. 1 Kr\xf3n. 1,30.']

12 Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el!

Arábia elleni jövendölés

13 Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.

14 A szomjazó elé hozzatok * vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe. [u'Bir. 8,5. J\xf3b 6,19.20.']

15 Mert az ellenségfegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt.

16 Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden * dicsősége; [u'r\xe9sz 16,14.']

17 És Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik; mert az * Úr, Izráel Istene mondá. [u'r\xe9sz 10,19.']