ÉSAIÁS KÖNYVE

1. fejezetIzráel elpártolása és büntetése

1 Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uzziásnak, * Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban. [u'2 Kir. 14,16.18. 2 Kr\xf3n. 26,29. H\xf3s. 1,1. Mik. 1,1.']

2 Halljátok egek, * és vedd füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s † méltóságra emeltem, és ők elpártolának tőlem. [u'5 M\xf3z. 32,1. 9\u201318.'] ; [u'Mik. 1,2. Jer. 2,12.']

3 Az ökör ismeri gazdáját, és a * szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá! [u'Jer. 8,7. Zsolt. 32,9. P\xe9ld. 6,6\u20138.']

4 Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz * mag, nemtelen fiak! elhagyták † az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, éselfordultak tőle. [u'\xc9sa. 30,9.'] ; [u'M\xe1t\xe9 3,7.']

5 Miért ostorozzalak tovább, * holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. [u'Jer. 8,18.']

6 Tetőtől talpig nincs e testben * épség, csupaseb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. [u'Jer. 30,12.13.']

7 Országtok pusztaság, * városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint a hol idegenek dúltak; [u'5 M\xf3z. 28,51.52.']

8 És úgy maradt a Sion * leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az ugorkaföldön, mint megostromlott város. [u'\xc9sa. 17,9.']

9 Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem * hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához † volnánk hasonlók. [u'1 M\xf3z. 19,24.25.'] ; [u'Siral. 3,22. R\xf3m. 9,29.']

Felhívás, hogy térjenek meg a csak külsőleges istentisztelet helyett

10 Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, * és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe! [u'\xc9sa. 3,10. Jer. 23,14. M\xe1t\xe9 11,23. Luk. 10,12.']

11 Mire való nékem véres áldozataitoknak * sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; [u'\xc1m\xf3s 5,21\u201324. Mik. 6,6\u20138. Jer. 6,20. 7,21. H\xf3s. 6,6. Zsolt. 50,8\u201312. 51,18.19. 1 S\xe1m. 15,22.']

12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok?

13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, * a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. [u'\xc9sa. 66,3.4.']

14 Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.

15 És ha kiterjesztitek * kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel † rakvák kezeitek. [u'\xc9sa. 59,1\u20133. P\xe9ld. 1,24\u201328.'] ; [u'3 M\xf3z. 20,4.']

16 Mosódjatok, * tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt † cselekedni; [u'Jer. 4,14. 2 Kor. 7,1.'] ; [u'Jak. 4,8.']

17 Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, * vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. [u'Jer. 22,3.']

Igéret és fenyegetés

18 No jertek, törvénykezzünk, * azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. [u'Mik. 6,2.']

19 Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld * javaival éltek; [u'3 M\xf3z. 26,3\u201312.']

20 És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; * mert az Úr szája szólt! [u'3 M\xf3z. 26,14\u201333.']

21 Mint lett * paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok! [u'\xc9sa. 5,4. Jer. 2,21.']

22 Ezüstöd salakká lett, * tiszta borod vízzel elegyítve: [u'Ez\xe9k. 22,18\u201322. H\xf3s. 4,18.']

23 Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; * mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök. [u'Jer. 5,27\u201329. Zak. 7,10.']

24 Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást * veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen! [u'5 M\xf3z. 23,63. 32,40\u201342.']

25 És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom * mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat; [u'\xc9sa. 4,3. Ez\xe9k. 22,18\u201322.']

26 És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz * város, ez hív város. [u'\xc9sa. 4,2. Zak. 8,3.']

27 Sion jogosság által * váltatik meg, és megtérői igazság által; [u'Ez\xe9k. 16,38.42. \xc9sa. 9,7.']

28 De elvesznek * a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták. [u'J\xf3b 31,3. Zsolt. 1,6. 73,27.']

29 Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben * gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek; [u'Ez\xe9k. 20,28.']

30 És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez:

31 És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen.