HÓSEÁS KÖNYVE

7. fejezetPanasz Izráel ellen

1 A mikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samaria gonoszsága; mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utczán.

2 És eszökbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, a melyek színem előtt vannak.

3 Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.

4 Mindnyájan házasságtörők; olyanok, mint a kemencze, a melyet befűt a sütő; szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig.

5 Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja az ő kezét.

6 Mert, mint a kemencze, közelednek álnokságukban az ő szívökkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjök; reggel ég, mint a lángoló tűz.

7 Mindnyájan tüzesek, mint a sütő kemencze, és megemésztik biráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztök senki, a ki hozzám kiáltana.

A megérdemelt büntetés hirdetése

8 Efraim összekeveredett a népekkel. * Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa. [u'Zsolt. 106,35.']

9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre.

10 Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, * és még sem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenökhöz, és nem keresik őt mindennek daczára sem. [u'r\xe9sz 5,5. \xc1m\xf3s 8,7.']

11 És olyan lett Efraim, mint az együgyű galamb: balgatag! Égyiptomhoz kiáltanak, * Assiriához folyamodnak. [u'r\xe9sz 5,13. 2 Kir. 15,17\u201320.']

12 Dea mint mennek, kiterjesztem hálómat ellenök; levonszom őket, mint az ég madarát; megbüntetem őket az ő gyülekezetöknek adottkijelentés szerint.

13 Jaj nékik, mert eltávoztak én tőlem! Pusztulás reájok, mert vétkeztek ellenem. * Én ugyan megszabadítanám őket; de ők hazugságot szólnak ellenem! [u'\xc9sa. 30,1\u201310.']

14 És nem kiáltanak hozzám szívökből, * hanem ordítoznak ágyasházaikban; a búza és a must miatt gyűlnek egybe; ellenem fordulnak. [u'\xc9sa. 29,13.']

15 Pedig én tanítottam őket,én erősítettem meg karjokat, és ők mégis gonoszt gondolnak ellenem.

16 Megtérnek, denem a magasságos Istenhez. Olyanok, mint a csalárd kézív. Fegyvertől * hullnak el fejedelmeik, az ő nyelvöknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatjok Égyiptom földén. [u'Zsolt. 78,57.']