HÓSEÁS KÖNYVE

5. fejezetFenyegetés mindkét királyság ellen

1 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron.

2 Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek.

3 Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertőztetett az * Izráel. [u'r\xe9sz 6,10.']

4 Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.

5 Izráel ellen az ő büszkesége * tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész. [u'r\xe9sz 7,10. \xc1m\xf3s 4,2. 8,7.']

6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az * ő tőlük. [u'\xc9sa. 1,13\u201315.']

7 Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel * egyben. [u'2 Kir. 15,29. 17,6.']

8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-Avenben: Utánad * Benjámin. [u'Bir. 5,14.']

9 Efraim pusztává lesz a büntetés napján; * Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan † ítéletet. [u'2 Kir. 15,29. 17,6.'] ; [u'\xc1m\xf3s 2,6. 3,11. 4,1\u20133. 5,1\u20133.']

10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; * kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet. [u'2 Kir. 17,19.']

11 Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi* rendelést! [u'1 Kir. 12,26\u201333.']

12 Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.

13 Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; * de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet. [u'2 Kir. 15,19.20. r\xe9sz 7,11.']

14 Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!

15 Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!