HÓSEÁS KÖNYVE

2. fejezet2. fejezet

1 Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arczáról, és az ő paráznaságát emlői közül;

2 Különben meztelenre vetkőztetem őt és olyanná teszem, a milyen voltszületése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, a milyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal.

3 Sőt fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők * is. [u'r\xe9sz 5,7.']

4 Mert paráználkodott az ő anyjok; gyalázatba merült, a ki őket szülte; mert ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, a kik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és * italomat. [u'Jer. 44,16.17.']

5 Azért ímé tövissel rekesztem el útadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg * ösvényeit. [u'J\xf3b. 19,8. Siral. 3,7.9.']

6 És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket; és mikor keresi őket és nem találja meg azokat, aztmondja majd: Elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez: mert jobb dolgom volt akkor, hogynem mint mostan:

7 Mert nem vette eszébe, hogy én adtam néki a búzát, a mustot és az olajat, és énsokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, a mitők a * Baálra költöttek. [u'Ez\xe9k. 16,16\u201319.']

8 Azért visszaveszem búzámat a maga idejében és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, a melyekmeztelensége befedésére lettek volna.

9 És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki * az én kezemből. [u'Ez\xe9k. 16,37\u201342.']

10 És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe * napját. [u'Siral. 1,4.']

11 És elpusztítom szőlejét és fügefáját, a melyekről ezt mondta: Ez az én bérem, a mit az én szeretőim adtak nékem, * és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. [u'vers 4. \xc9sa. 5,5.6.']

12 És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, a melyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyaklánczát, és elment szeretői után, rólam * pedig elfeledkezett, eztmondja az Úr. [u'Ez\xe9k. 16,1.']

13 Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, * és szívére beszélek. [u'Ez\xe9k 20,35.']

14 És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét * a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, † mint ifjúságának idején és mint Égyiptomból lett feljövetelének napján. [u'J\xf3zs. 7,26. \xc9sa. 65,10.'] ; [u'2 M\xf3z. 15,1\u201322.']

15 És azon a napon, eztmondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így:Baálom.

16 És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, * hogy azoknak neve se említtessék többé. [u'Zak. 13,2.']

17 És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást * adok nékik. [u'J\xf3b. 5,23.24. Ez\xe9k. 34,25. 39,9.10. \xc9sa. 2,4. Mik. 4,34.']

18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.

19 Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.

20 És azon a napon meghallgatom, azt mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet;

21 A föld pedig meghallgatja a búzát és a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják Jezréelt.

22 És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, * és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem! [u'R\xf3m. 9,25. 1 P\xe9t. 2,10.']