HÓSEÁS KÖNYVE

13. fejezetMegváltás a halálból. A bűn rombolása

1 Efraim szólott volt, rettegés: nagygyá lett Izráelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.

2 Most is többítik bűneiket és csinálnak magoknak öntött képeket az ő ezüstjökből, bálványokat az ő eszök szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! * Róluk mondják: Emberek, a kik áldoznak, borjúkat † csókolnak! [u'r\xe9sz 2,7. 4,12. 8,4.11.14. 10,1. 11,2. 12,11.'] ; [u'1 Kir. 19,18.']

3 Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő és mint a harmat, a mely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva és * mint a kéménynek füstje. [u'Zsolt. 1,4. 35,5. 37,20. \xc9sa. 17,13. 41,15.']

4 Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől fogva. * Nem ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam kivül nincs másszabadító! [u'r\xe9sz 12,9. 2 M\xf3z. 3,14.15.']

5 Én ismertelek téged * a pusztában, az eltikkadt földön. [u'r\xe9sz 11,1.3.4. 5 M\xf3z. 32,10.']

6 A mint legeltek: elteltek; elteltek és szívök felfuvalkodék: azért hát elfelejtkezének * rólam. [u'r\xe9sz 4,7. 7,15. 10,1.']

7 De olyan is leszek hozzájok, mint az oroszlán; * mint a párducz, úgy lesekedem az úton. [u'r\xe9sz 5,14.']

8 Rájok rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívök borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket!

9 Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél,a te segítőd ellen.

10 Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És biráid, a kik felől ezt mondád: Adj nékem királyt * és fejedelmeket! [u'1 S\xe1m. 8,5.']

11 Adtam néked királyt * haragomban, és elvettem az én búsulásomban! [u'1 S\xe1m. 8,7. 10,21.24.']

12 Egybe van kötve Efraim álnoksága; eltéve az ő bűne!

13 A szülőasszony kínjai lepik meg őt; oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jő ki anyjának méhéből.

14 Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! * Megbánás elrejtetett én előlem. [u'1 Kor. 15,55.']

15 Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb: feljő a keleti szél, * az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát. [u'r\xe9sz 8,3.7.8. 12,1. 10,14.']