HÓSEÁS KÖNYVE

12. fejezetJákób a törzsatya példakép népe számára

1 Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba * visznek olajat. [u'r\xe9sz 5,13. 7,11. 8,7.9.10. 2 Kir. 15,19.20.']

2 Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint * fizet meg néki. [u'r\xe9sz 5,10.13. 8,14.']

3 Anyja méhében sarkon fogta bátyját, * és mikor erős volt, küzdött † az Istennel. [u'1 M\xf3z. 25,26.'] ; [u'1 M\xf3z. 32,24\u201328.']

4 Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. * Béthelben találta meg őt, és ott beszélt † velünk. [u'1 M\xf3z. 32,24\u201328.'] ; [u'1 M\xf3z. 28,11\u201315. 35,7\u201315.']

5 Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.

6 Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.

7 Kanaánita ő!Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást* megcsalni. [u'\xc1m\xf3s 8,5.6.']

8 És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn * volna! [u'\xc1m\xf3s 6,13.']

9 De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. * Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain. [u'r\xe9sz 13,4. 2 M\xf3z. 3,13.14.']

10 Mert énszólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és énszólottam hasonlatokban a próféták által.

11 Ha Gileád a gonoszság városa,bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; * de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin. [u'r\xe9sz 5,6.']

12 Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért * pásztorkodott. [u'1 M\xf3z. 27,43. 28,10. 29,15\u201318.']

13 És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta * által tartatott meg. [u'2 M\xf3z. 3,10. 5 M\xf3z. 29,5.']

14 Gonoszul ingerelte Efraim az Istent;de rajta szárasztja a sokvért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.