HÓSEÁS KÖNYVE

11. fejezetIsten buzgó könyörülete

1 Mikor még gyermek * volt Izráel, megszerettem őt, és Égyiptomból hívtam † ki az én fiamat. [u'2 M\xf3z. 4,22.23.'] ; [u'M\xe1t\xe9 2,15.']

2 A mint hívták őket, úgy mentek el előlök: a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek.

3 Pedig én tanítottam járni Efraimot; ő vette őket karjaira, de ők nem ismerték el, hogy én * gyógyítottam meg őket. [u'5 M\xf3z. 32,10. \xc9sa. 46,3.4.']

4 Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.

5 Nem tér vissza Égyiptom földére; hanem Assiria lesz az ő királya, mert nem akarnak megtérni.

6 És fegyver száll az ő városaira, és elpusztítja az ő zárait, és felemészti őket az ő szándékaik miatt.

7 Mert az én népem átalkodottan hajlandó elfordulni * tőlem. Ha hivogatják is őt a magasságos Istenhez, senki nem indul meg rajta. [u'vers 2. Jer. 10,12.']

8 Miképen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, a milyen Seboim?! * Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam! [u'1 M\xf3z. 19,24.25. 5 M\xf3z. 29,23.']

9 Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök * én. [u'Jer. 31,20. \xc9sa. 55,7\u20139. Malak. 3,6.']

10 Az Urat fogják követni. * Ordít, mint az oroszlán; ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiak napnyugot felől. [u'r\xe9sz 5,15.']

11 Rettegve jőnek elő, mint a madár, Égyiptomból, és mint a galamb, Assiriának földéből; és letelepítem őket házaikba, ezt mondja az Úr!

12 Körülvett engem Efraim hazugsággal, az Izráel háza pedig csalárdsággal; de * Júda uralkodik még az Istennel és a hűséges † Szenttel. [u'r\xe9sz 4,2.'] ; [u'r\xe9sz 5,10. 8,14.']