A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

5. fejezetKrisztus az igazi főpap, feljebbvaló Áronnál

1 Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,

2 A ki képes együttérezni a tudatlanokkal * és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. [u'4 M\xf3z. 15,24.']

3 És ezért köteles, miképen a * népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért. [u'3 M\xf3z. 16,6\u201316.']

4 És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kitIsten hív el, miként * Áront is. [u'2 M\xf3z. 28,1.']

5 Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam * vagy te, ma szűltelek téged. [u'Zsolt. 2,7.']

6 Miképen másutt is mondja: * Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. [u'Zsolt. 110,4.']

7 Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás * és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott † az ő istenfélelméért, [u'M\xe1t. 26,39. 27,46.'] ; [u'Luk. 22,42\u201344.']

8 Ámbár Fiú, * megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; [u'M\xe1t. 3,17. Fil. 2,6\u20138.']

9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,

10 Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. * [u'1 M\xf3z. 14,18\u201320. Zsolt. 110,4.']

11 A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.

12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre * van szükségetek és nem kemény eledelre. [u'1 Kor. 3,1\u20133. 1 P\xe9t. 2,2.']

13 Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:

14 Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.