A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

1. fejezetKrisztus az Isten Fia és az angyaloknál feljebbvaló

1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen * szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, [u'4 M\xf3z. 12,6.7.']

2 A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, * [u'J\xe1n. 1,1.3. Kol. 1,16.']

3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának * képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, † üle a Felségnek jobbjára a ** magasságban, [u'2 Kor. 4,4.'] ; [u'J\xe1n. 1,29.'] ; [u'M\xe1rk. 16,19. Fil. 2,9.11.']

4 Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, a mennyivel különb nevet * örökölt azoknál. [u'r\xe9sz 5,5.']

5 Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam * vagy te, én ma szűltelek téged? és ismét: Én leszek † néki Atyja és ő lesz nékem Fiam? [u'Zsolt. 2,7.'] ; [u'2 S\xe1m. 7,14.']

6 Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. * [u'Zsolt. 97,7. Jel. 5,11\u201313.']

7 És bár az angyalokról ígyszól: Ki az ő angyalait szelekké * teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, [u'Zsolt. 104,4.']

8 Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak * pálczája a te országodnak pálczája. [u'R\xf3m. 9,5.']

9 Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért * felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. [u'Zsolt. 45,8.']

10 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet * és a te kezeidnek művei az egek; [u'Zsolt. 102,26.27.']

11 Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.

12 És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.

13 Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj * az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? [u'Zsolt. 110,1.']

14 Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?