PÁL LEVELE A GALÁTZIABELIEKHEZ

6. fejezetIntés alázatosságra és jótékonyságra

1 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, * ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. [u'M\xe1t. 18,15\u201317. R\xf3m. 14,1.']

2 Egymás terhét hordozzátok, * és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. [u'J\xe1n. 13,34.']

3 Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.

4 Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.

5 Mert kiki a maga terhét hordozza. * [u'2 Kor. 5,10.']

6 A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. * [u'1 Kor. 9,7.14.']

7 Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.

8 Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, * mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. [u'2 Thess. 3,13.']

10 Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel. * [u'1 Tim. 5,8.']

Óvás tévtanítóktól. Krisztus kereszthalála nekünk egyedül mindenünk

11 Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel!

12 A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.

13 Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.

14 Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus * keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. [u'1 Kor. 1,31.2.2.']

15 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, * hanem az új teremtés. † [u'r\xe9sz 5,6.'] ; [u'R\xf3m. 6,4.']

16 És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

17 Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. * [u'2 Kor. 4,10.11.']

18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel * atyámfiai! Ámen. [u'2 Tim. 4,22.']