EZSDRÁS KÖNYVE

1. fejezetCzírus megengedi a fogoly zsidóknak a hazatérést

1 Czírus persa király első esztendejében, hogy * beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondottbeszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóvalés írásban is, mondván: [u'2 Kr\xf3n. 36,22. Jer. 29,10. 25,11\u201312.']

2 Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, * hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van; [u'\xc9sa. 41,25. 44,28. 45,1. 2 Kr\xf3n. 2,11.']

3 Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben * lakozik. [u'D\xe1n. 6,26. J\xf3zs. 1,17. 1 Kir. 9,3. Zsolt. 132,13.']

4 És mindenkit, a ki még megmaradt, minden helyről, a hol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, aranynyal, jószággal és barommal, azzal együtt, a mit önkénytesen adnak * az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. [u'Ezsdr. 8,25.']

5 Fölkelének * azért Júda és Benjámin családfői és a papok és a Léviták, és mindnyájan, a kiknek felindítá az Isten lelköket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. [u'Zsolt. 126,1\u20134.']

6 És minden körültök lakók segíték őket ezüst edényekkel, aranynyal, jószággal, barommal, drágaságokkal, mindazon kivül, a mit önkénytesen adának.

7 Czírus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, * melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala; [u'2 Kr\xf3n. 36,7. D\xe1n. 1,2. 2 Kir. 24,13.']

8 Előhozatá ezeket Czírus, a persák királya, Mithredáthes kincstartó kezeihez, a ki is átszámolá * azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének. [u'r\xe9sz 5,14.16. 7,19. D\xe1n. 1,7.']

9 És számok * ez vala: harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kés, [u'1 Kir. 7,50.']

10 Harmincz arany pohár, négyszáztíz másrendbeli ezüst pohár, és ezer más edény.

11 Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.