EZÉKIEL KÖNYVE

45. fejezetKülön föld a szenthely, a papok, a léviták és a fejedelem számára

1 És mikor a földet sorsvetéssel elosztjátok örökségül, adjatok áldozatot az Úrnak, * szent részt a földből; hosszúsága legyen huszonötezer és szélessége tízezer sing,szent legyen az egész határában köröskörül. [u'r\xe9sz 48,8.9.']

2 Ebből legyen a szenthelyé ötszáz sing,ötszáz singgelmérve egy négyszög minden oldalát, és mellette ötven sing tágasság legyen minden oldalon.

3 És ebből a megmért helyből mérj ki huszonötezer singhosszúságot és tízezer singszélességet, és ebben lesz a szenthely, mintigen szent hely.

4 Szent rész ez a földből; legyen a papoké, a szenthely szolgáié, a kik idejárulnak szolgálni az Urat; és legyen ez nékik házaik helye, és szent hely a szenthely számára.

5 És huszonötezer singhosszában és tízezer singszéltében legyen a Lévitáké, a ház szolgáié tulajdonukul, húszkamarául,

6 És a város tulajdonául adjatok ötezer singszélességet és huszonötezer singhosszúságot a szent áldozat * mentén; az egész Izráel házáért legyen ez. [u'vers 1.']

7 És a fejedelem tulajdonalészen a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán a szent áldozat előtt és a város tulajdona előtt a napnyugoti oldalon nyugotra és a napkeleti oldalon keletre, és hosszúsága olyan lesz, mint a részek közül egyé, a napnyugoti határtól a napkeleti határig.

8 Földje legyen az néki, tulajdona Izráelben; és többé ne sanyargassák fejedelmeim az én népemet, hanem adják át a többiföldet Izráel házának az ő nemzetségei szerint.

A fejedelem áldozatának mértéke

9 Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég már néktek, Izráel fejedelmei! A törvénytelenséget és erőszaktételt távoztassátok el, és cselekedjetek törvény szerint és igazságot. Vegyétek le népemről sarczolástokat, ezt mondja az Úr Isten.

10 Igaz mérőserpenyőitek legyenek és igaz * éfátok és igaz báthotok: [u'3 M\xf3z. 19,35.36.']

11 Az éfa és a báth egy mértékűek legyenek, úgy hogy a hómernek tizedét fogadja be a báth, és a hómernek tizede legyen az éfa, a hómerhez kell mértéköket igazítani.

12 És a sekelnek * húsz gérája legyen; húsz sekel, huszonöt sekel, tizenöt sekel legyen a mina nálatok. [u'2 M\xf3z. 30,13.']

13 Ez az áldozat, melyet fel kell vinnetek: egy hómer búzából egy hatodrész éfa, és egy hómer árpából is az éfa hatodrészét adjátok.

14 És az olajból rendelt rész egy báth olajból: a báth tizede a kórból, tíz báthból, egy hómerből, * mert tíz báth egy hómer. [u'vers 11.']

15 És egy darab a nyájból, kétszáz darab után Izráel bővizű földjéről ételáldozatra és égőáldozatra és hálaadó áldozatokra, az ő megszentelésökre, ezt mondja az Úr Isten.

16 A földnek egész népe köteles legyen erre az áldozatra a fejedelem részére Izráelben.

17 A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen egészen égőáldozatokat és ételáldozatot és italáldozatot az ünnepeken és az újholdak napján és a szombatokon, Izráel házának minden ünnepein: * ő teljesítse a bűnért való áldozatot és az ételáldozatot és az egészen égőáldozatot és a hálaadó áldozatokat, hogy megszentelje Izráel házát. [u'3 M\xf3z. 23,2\u201342.']

Az áldozatok törvénye

18 Ezt mondja az Úr Isten: Az első hónapban, a hónap elsején végy egy fiatal, hibátlan bikát és tisztítsd meg a szenthelyet.

19 És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből, és hintse a ház ajtófélfáira és az oltár bekerítésének négy szegletére és a belső pitvar kapufélfáira.

20 És így cselekedjél a hónap hetedik napján a tudatlanságból vétkezőért és a vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg a házat.

21 Az első hónapban, a hónap * tizennegyedik napján legyen a ti páskátok; a hét napos ünnepen kovásztalan kenyeret egyetek. [u'2 M\xf3z. 12,3\u201320.']

22 És a fejedelem azon a napon áldozzék ő magáért és a föld egész népéért egy bikával, bűnért való áldozatul.

23 És az ünnep hét napján * tegyen egészen égőáldozatot az Úrnak hét bikával és hét kossal, épekkel, naponként hét napon át, és bűnért való áldozatot egy kecskebakkal naponként; [u'3 M\xf3z. 23,8.']

24 És ételáldozatul tegyen egy éfát a bika mellé és egy éfát a kos mellé, és az olajból egy hínt az éfához.

25 A hetedik hónapban, * a hónap tizenötödik napján, az ünnepen hasonlóképen cselekedjék hét napon át: a bűnért való áldozattal, az egészen égőáldozattal, az ételáldozattal és az olajjal. [u'3 M\xf3z. 23,34\u201336. 4 M\xf3z. 29,12\u201334.']