EZÉKIEL KÖNYVE

4. fejezetJeruzsálem megszállásának kiábrázolása

1 És te, embernek fia, végy magadnak egy téglát, tedd azt elődbe, és véss reá egy várost, Jeruzsálemet,

2 És indíts ellene ostromot, és építs ellene tornyot, tölts ellene sánczot, és indíts ellene táborokat, és állass ellene faltörő kosokat * köröskörül. [u'2 Kir. 25,1.']

3 És végy magadnak egy vasserpenyőt, és állasd fel azt vasfal gyanánt te közted és a város között, és irányozd tekintetedet erősen reá, és legyen ostrom alatt, és te ostromold. Jel ez az Izráel házának.

4 Te pedig feküdj baloldaladra és vesd az Izráel háza vétkét arra; a napok száma szerint, a mennyin azon fekszel, viseljed vétköket.

5 Én pedig meghatároztam néked az ő vétkök éveit napok száma * szerint, háromszázkilenczven napban; eddig viseljed az Izráel házának vétkét. [u'4 M\xf3z. 14,34.']

6 És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.

7 És Jeruzsálem ostromára irányozd erősen tekintetedet, és karod feltűrve legyen, és prófétálj ő ellene.

8 S ímé köteleket vetettem reád, hogy meg ne fordulhass egyik oldaladról a másikra, míg betöltöd ostromodnak napjait.

9 És végy magadnak búzát és árpát és babot és lencsét és kölest és tönkölyt, és tedd ezeket egy edénybe, és ezekből csinálj magadnak kenyeret; a napok száma szerint, a míg oldaladon fekszel, háromszázkilenczven * napon egyed azt. [u'vers 5.']

10 A te ételed pedig, a melylyel élsz, legyen súly szerint húsz siklus egy napra; időről-időre egyed azt.

11 És vizet mérték szerint igyál, a hinnek hatodrészét igyad időről-időre.

12 És ételedet árpa-lepény formájában egyed, és emberi ganéj tőzegénél süssed azt szemök láttára.

13 És mondá az Úr: Így eszik az Izráel fiai tisztátalan * kenyeröket a pogányok közt, a kik közé őket kiűzöm. [u'H\xf3s. 9,3.']

14 És mondék: Ah, ah, Uram Isten! ímé az én lelkem soha meg nem fertéztetett, és dögöt és vadtól szaggatottat nem ettem ifjúságomtól fogva ez ideig, és számon be nem * ment tisztátalan hús. [u'3 M\xf3z. 11,4.']

15 És mondá nékem: Nézd, marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy annál süsd meg a te kenyeredet.

16 És mondá nékem: Embernek fia! ímé én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, * és eszik kenyeröket mértékkel és rettegéssel, és vizöket mértékkel és ájulással iszszák. [u'3 M\xf3z. 26,26.']

17 Azért, hogy kenyér és víz * nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak mindnyájan, és megrothadjanak az ő † vétkökben. [u'Siral. 4,4.5.'] ; [u'3 M\xf3z. 26,29.']