EZÉKIEL KÖNYVE

29. fejezetEgyiptom ellen

1 A tizedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedikén lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! vesd tekintetedet a Faraóra, Égyiptom * királyára, és prófétálj ellene és egész Égyiptom ellen. [u'Jer. 43,8\u201313.']

3 Szólj és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek,Faraó, Égyiptom királya, te nagy * krokodil, a ki fekszik folyói közepette, a ki ezt mondja: Enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. [u'Zsolt. 74,13.14. \xc9sa. 51,9.']

4 És horgokat vetek szádba, * és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és kivonszlak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez. [u'\xc9sa. 37,29.']

5 És kivetlek a pusztába téged és folyóid minden halát; a mező színére esel; egybe nem szedetel s nem gyűjtetel; a földi vadaknak s az égi madaraknak adlak * eledelül. [u'r\xe9sz 32,4.']

6 És megtudják mindnyájan Égyiptom lakói, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy ők nádszál-bot * valának Izráel házának; [u'2 Kir. 18,21. \xc9sa. 36,6.']

7 Melyet ha megfognak kezökkel, összetörsz, s felhasítod egész vállokat, és ha reád támaszkodnak, összeroppansz, s megrázod egész derekokat:

8 Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé, hozok ellened fegyvert, és kivágok belőled embert * és barmot. [u'Jer. 43,10.11.']

9 És legyen Égyiptom földje pusztasággá és sivataggá, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy azt mondja: A folyó enyém, * és én teremtettem: [u'vers 3. r\xe9sz 28,2.']

10 Ezokáért ímé, én ellened megyek,és folyóid ellen, és teszem Égyiptom földjét nagy pusztaságok pusztaságává Migdoltól fogva Siénéig, és Szerecsenország határáig.

11 Ne menjen át azon emberi láb, se baromi láb ne menjen át rajta, és ne lakják negyven esztendeig.

12 És adom Égyiptom földjét pusztaságra az elpusztult földek * között, s városai lesznek az elpusztult városok közt pusztaságban negyven esztendeig, és eloszlatom az égyiptomiakat a nemzetek közé, s szétszórom őket a tartományokba. [u'r\xe9sz 30,6.7.']

13 Mert így szól az Úr Isten: Negyven esztendő * múlva egybegyűjtöm az égyiptomiakat a népek közül, kik közé szétszórattak. [u'r\xe9sz 30,6.7.']

14 És visszahozom Égyiptom foglyait s visszaviszem őket Pathrós földjére, az ő eredetök földjére, és ott lesznek alacsony királyság.

15 A többikirályságokhoz képest alacsony lészen s többé nem emeli magát a nemzetek fölé; és megkevesbítem őket, hogy el ne tapodják a nemzeteket.

16 És nem lesz többé Izráel házának bizodalma, mely vétekre emlékeztessen engem,midőn feléje hajlanak, és megtudják, hogy én vagyok az Úr Isten.

17 És lőn a huszonhetedik esztendőben, az első hónapban, a hónap elsején, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! Nabukodonozor Babilon királya nagy fáradsággal fárasztotta seregét Tírus ellen: minden fő megkopaszult és minden váll feltört; de jutalma nem lőn néki és seregének Tírusból a fáradságért, * a melylyel miatta fáradott. [u'\xc9sa. 43,3.']

19 Ennekokáért így szól az Úr Isten: Ímé, én Nabukodonozornak a babiloni királynak adom Égyiptom földjét, és elviszi gazdagságát, s elragadja ragadományát, s elprédálja prédáját, és ezlesz jutalma seregének.

20 Fizetésül, a melyért fáradott, adom néki Égyiptom földjét, mert értem cselekedtek, ezt mondja az Úr Isten.

21 Azon a napon szarvat sarjasztok Izráel * házának, és a te szádat megnyitom közöttök, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. [u'Zsolt. 92,11. 132,17.']