EZÉKIEL KÖNYVE

19. fejezetIzráel gyászoló anya-oroszlán, kitépett szőlőtő

1 Te pedig kezdj gyászéneket Izráel fejedelmeiről.

2 És mondjad: Mi volt anyád? Nőstény oroszlán; oroszlánok közt fekszik vala, fiatal oroszlánok között nevelé fel kölykeit.

3 És fölnevele egyet kölykei közül; fiatal oroszlánná lőn, és megtanula ragadományt ragadozni, embereket evett.

4 És meghallák ezt róla a népek; vermökben megfogaték, és elvivék őt horgokon * Égyiptom földjére. [u'\xc9sa. 37,29. 2 Kir. 23,31.33.']

5 És mikor látta, hogy késik, hogy oda veszett reménysége, vőn egyet kölykei közül, ezt tevé fiatal oroszlánná.

6 És ez jár vala az oroszlánok között, fiatal oroszlánná lőn, és megtanula ragadományt ragadozni, embereket * evett. [u'Jer. 26,21\u201323.']

7 És ismeré az ő özvegyeiket s városaikat elpusztítá, és megrettene a föld és annak teljessége, ordítása hangjától.

8 És veték ellene a pogányok köröskörül a tartományokból és kiteríték reá hálójukat, vermökben * megfogaték; [u'2 Kr\xf3n. 36,4\u20136. Jer. 22,18.19.']

9 És veték őt ketreczbe horgokon, s elvivék őt Babilon királyához, elvivék őt várakba, hogy többé ne hallassék szava Izráel hegyein.

10 Anyád a te nyugalmadban olyan vala, mint a víz mellé ültetett szőlőtő, gyümölcscsel és vesszővel bővelkedik vala a sok víztől.

11 És lőnek néki erős vesszei, uralkodók pálczáinak valók, és nagy vala magassága a sűrűség között és felett, és kitetszék magasságával és vesszeinek sokaságával.

12 De kiszaggattaték Istenharagja által, a földre vetteték, és a napkeleti szél elszárasztá gyümölcsét; letöretének és elszáradának erős ágai; tűz emészté meg.

13 És most a pusztában plántáltatott, száraz és szomjú földön.

14 És tűz jött ki ágainak egyik vesszejéből, gyümölcsét megemészté, és nincs többérajta erős vessző, nincs pálcza az uralkodásra! Gyászének ez és gyászének lesz.