PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

8. fejezetEngedelmesség a felség iránt. Azoknak, akik az Istent félik, mégis csak jól van dolga

1 Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát? Az * embernek bölcsesége megvilágosítja az ő orczáját; és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. [u'P\xe9ld. 16,22.']

2 Én mondom,hogy a királynak parancsolatját * meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt. [u'P\xe9ld. 24,21.']

3 Ne siess elmenni az ő orczája elől, ne állj rá a gonosz dologra; mert valamit akar, megcselekszi.

4 Mivelhogy a király szava hatalmas; és kicsoda merné néki ezt mondani: mit mívelsz?

5 A ki megtartja a parancsolatot, nem ismer * nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet; [u'R\xf3m. 13,3.']

6 Mert minden akaratnak van ideje és ítélete; mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta;

7 Mert nem tudja azt, a mi következik; mert ki mondja meg néki, mimódon lesz az?

8 Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet; és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, * és az ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt, a ki azzal él. [u'Zsid. 9,27. J\xf3b. 14,5.']

9 Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, a mely történik a nap alatt, oly időben, a melyben uralkodik az ember az emberen maga kárára.

10 És azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek és nyugalomra mentek; viszont a szent helyről kimentek, és elfelejttettek a városban olyanok,a kik becsületesen cselekedtek. Ez is hiábavalóság!

11 Mivelhogy hamar a szentenczia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen * arra van az emberek fiainak szíve ő bennök, hogy gonoszt cselekedjenek. [u'Zsolt. 10,6.7.']

12 Bár meghosszabbítja életéta bűnös, a ki százszor is vétkezik; mégis tudom én, hogy az istenfélőknek * lészen jól dolgok, a kik az ő orczáját félik; [u'P\xe9ld. 1,33. \xc9sa. 3,10.11.']

13 A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint * az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orczáját. [u'J\xf3b 20,5.28.']

14 Van hiábavalóság, a mely e földön történik; az, hogy vannak oly igazak, a kiknek dolga a gonoszoknak cselekedetei szerint lesz; és vannak gonoszok, a kiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz; mondám, hogy ez is hiábavalóság.

15 Annakokáért dicsérem vala én a vígasságot, hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy * egyék, igyék és vígadjon; és ez kisérje őt munkájában az ő életének napjaiban, a melyeket ád néki Isten a nap alatt. [u'r\xe9sz 5,18.']