Prédikátor

1. fejezet

A földi dolgok hiábavalósága

1 A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. 1Krón 22,9.10

2 Felette nagy hiábavalóság – azt mondja a prédikátor –, felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! Préd 2,1-27

3 Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt?

4 Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő, a föld pedig mindörökké megmarad.

5 És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Zsolt 19,6.7

6 Siet délre, és átmegy észak felé, körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.

7 Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik, akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.

8 Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Péld 27,20

9 Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.

10 Van valami, amiről mondják: Nézd ezt, új ez! Régen volt már, száz esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak.

11 Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek.

12 Én prédikátor, királya voltam Izráelnek Jeruzsálemben.

13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. 1Kir 4,30-33

14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé, minden csak hiábavalóság és a léleknek gyötrelme. Préd 2

15 Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.

16 Szóltam az én elmémmel, mondván: Ímé, én naggyá lettem, és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak énelőttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcsességet és tudományt. 1Kir 4,31

17 Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Préd 2,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában