MÓZES V. KÖNYVE

27. fejezetA törvény emlékkövei

1 Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, a melyet én parancsolok ma néktek.

2 És a mely napon általmentek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy * köveket állíts fel, és meszeld be azokat mészszel. [u'J\xf3zs. 4,3\u20138.']

3 És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét, hogy bemehess arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, a tejjel és mézzel folyó földre, a miképen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene.

4 Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, a melyeket én e mai napon parancsolok néktek, az * Ebál hegyén; és meszeld be azokat mészszel. [u'J\xf3zs. 8,30.31.']

5 És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, a melyeket * vassal meg ne faragj. [u'2 M\xf3z. 20,25.']

6 Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.

7 Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, * és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt. [u'r\xe9sz 12,12.']

8 És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!

9 És szóla Mózes és a Lévi nemzetségéből való papok az egész Izráelnek, mondván: Figyelj és hallgass Izráel! E mai napon lettél az Úrnak, a * te Istenednek népévé. [u'r\xe9sz 26,17\u201319.']

10 Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései szerint, a melyeket, én parancsolok ma néked.

Az ebálhegyi átok

11 És parancsola Mózes azon a napon a népnek, mondván:

12 Ezek álljanak fel a népnek megáldására a * Garizim hegyén, mikor általmentek a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakhár, József és Benjámin. [u'r\xe9sz 11,29. J\xf3zs. 8,33.']

13 Ezek pedig az átkozásra álljanak fel az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Nafthali.

14 Szóljanak pedig a léviták, és ezt mondják az egész Izráel népének felszóval:

15 Átkozott az ember, a ki faragott és öntött képet csinál, útálatára az Úrnak, mesterember kezének munkáját, és rejtve tartja azt! És feleljen az egész nép és mondja: Ámen!

16 Átkozott a ki kevésre becsüli az ő atyját vagy * anyját! És mondja az egész nép: Ámen! [u'2 M\xf3z. 21,17.']

17 Átkozott, a ki elmozdítja az ő felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen!

18 Átkozott, a ki félrevezeti a vakot az * úton! És mondja az egész nép: Ámen! [u'3 M\xf3z. 19,14.']

19 Átkozott, a ki elfordítja a jövevénynek, * árvának és özvegynek igazságát! És mondja az egész nép: Ámen! [u'2 M\xf3z. 22,21.']

20 Átkozott, a ki az ő atyjának feleségével hál, * mert feltakarja az ő atyjának takaróját! És mondja az egész nép: Ámen! [u'3 M\xf3z. 18,8.']

21 Átkozott, a ki közösül * valamely barommal! És mondja az egész nép: Ámen! [u'3 M\xf3z. 18,23.']

22 Átkozott, a ki az ő leánytestvérével hál, * az ő atyjának leányával vagy az ő anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen! [u'3 M\xf3z. 18,9.']

23 Átkozott, a ki az ő napával hál! És mondja az egész nép: Ámen!

24 Átkozott, a ki megöli az ő felebarátját titkon! * És mondja az egész nép: Ámen! [u'4 M\xf3z. 35,16.']

25 Átkozott, a ki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa! És mondja az egész nép: Ámen!

26 Átkozott, a ki meg nem * tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen! [u'Jer. 11,3. Gal. 3,10.']