MÓZES V. KÖNYVE

23. fejezetKik vehetők fel a gyülekezetbe, kik nem

1 Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.

2 A fattyú se menjen be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe.

3 Az Ammoniták * és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjenek be az Úrnak községébe, soha örökké: [u'1 M\xf3z. 19,36.38. Nehem. 13,1.2.']

4 Azért, mert nem jöttek előtökbe kenyérrel és vízzel az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból; és * mivelhogy felbérlette ellened Bálámot, a Beór fiát, a mesopotámiabeli Péthorból valót, hogy megátkozzon téged. [u'4 M\xf3z. 22,5\u20137.']

5 De az Úr, a te Istened nem * akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened. [u'4 M\xf3z. 22,12.32. 4 M\xf3z. 23,8.10. 22\u201324.']

6 Ne keresd az ő békességöket és az ő javokat teljes életedben, soha.

7 Ne útáld az Edomitát; * mert atyádfia az; ne útáld az égyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén. [u'1 M\xf3z. 25,25.26.']

8 Az olyan fiak, a kik harmadízen születnek nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.

Különféle törvények

9 Ha táborba szállsz a te ellenséged ellen: őrizkedjél * minden gonosztól. [u'Luk. 3,14.']

10 Ha volna valaki közötted, a ki nem volna tiszta valami éjszakai véletlenség miatt: * menjen ki a táborból, és ne menjen vissza a táborba; [u'3 M\xf3z. 15,1\u201310.']

11 És mikor eljő az estve, mossa meg magát vízzel, és a nap lementével menjen be a táborba.

12 A táboron kívül valami helyed is legyen, hogy kimehess oda.

13 És legyen ásócskád a fegyvered mellett, hogy mikor leülsz kivül, gödrötáss azzal és ha felkelsz, betakarhassad azt, a mi elment tőled;

14 Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban jár, hogy * megszabadítson téged, és elődbe vesse a te ellenségeidet: legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rútságot, és el ne forduljon tőled. [u'r\xe9sz 20,1. 3 M\xf3z. 26,12.']

15 Ne add ki a szolgát az ő urának, a ki az ő urától hozzád menekült.

16 Veled lakjék, te közötted, azon a helyen, a melyet választ valamelyikben a te városaid közül, a hol néki tetszik; ne nyomorgasd * őt. [u'2 M\xf3z. 22,21.']

17 Ne legyen felavatottparáznanő Izráel leányai közűl; se felavatottparáznaférfi ne legyen Izráel fiai * közül. [u'1 M\xf3z. 38,21. H\xf3s. 4,13.14.']

18 Ne vidd be a paráznanő bérét és az eb-bért az Úrnak, a te Istenednek házába akárminémű fogadás fejében; mert mind a kettőt útálja az Úr, a te Istened.

19 A te atyádfiától * ne végy kamatot: sepénznek kamatját, seeleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, a mit kamatra szokás adni. [u'2 M\xf3z. 22,25. 3 M\xf3z. 25,35\u201337. Nehem. 5,10. Zsolt. 15,1.5.']

20 Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

21 Ha fogadással * ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdoníttatik az néked. [u'4 M\xf3z. 30,2\u201315. Zsolt. 50,14.']

22 Ha pedig nem teszesz fogadást, bűn sem tulajdoníttatik néked.

23 Ügyelj arra, a mi ajkaidon kijön, és * úgy teljesítsd, a mit száddal ígérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek. [u'Pr\xe9d. 5,4\u20136.']

24 Ha bemégy a te felebarátodnak szőlőjébe, egyél szőlőt kívánságod szerint jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.

25 Ha bemégy a te felebarátod vetésébe, kezeddel * szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te felebarátod vetésébe. [u'M\xe1t\xe9 12,1.']