MÓZES V. KÖNYVE

15. fejezetAz elengedés évéről

1 A hetedik esztendő * végén elengedést mívelj. [u'2 M\xf3z. 23,10.11. 3 M\xf3z. 25,3\u20135.']

2 Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, a mit kölcsönadott az ő felebarátjának; ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián; mert elengedés hirdettetett az Úrért.

3 Az idegenen hajtsd be; de a mid a te atyádfiánál lesz, engedje el nékia te kezed.

4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld * téged az Úr azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt. [u'r\xe9sz 28,1.2.9.']

5 De csak úgy leszez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mind azt a parancsolatot, a melyet én ma parancsolok néked.

6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos * kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak. [u'r\xe9sz 28,12.13.']

7 Ha mégisszegénynyé lesz valaki a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad * kezedet a te szegény atyádfia előtt; [u'3 M\xf3z. 25,35.36. Luk. 6,34.35.']

8 Hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, a mennyi elég az ő szükségére, a mi nélkül szűkölködik.

9 Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a * hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned. [u'vers 1.2.']

10 Bizonyára adj * néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted. [u'M\xe1t\xe9 5,42. Luk. 6,34.35.']

11 Mert a szegény * nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és † szegény atyádfiának a te földeden. [u'M\xe1t\xe9 26,11.'] ; [u'vers 8.14.']

Vett szolgák szabadon bocsátásáról

12 Hogyha eladja magát néked a te atyádfia, * a zsidó férfi és zsidó asszony, és szolgál téged hat esztendeig: a hetedik esztendőben bocsássad őt szabadon mellőled. [u'2 M\xf3z. 21,2. Jer. 34,14.']

13 És mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen;

14 Hanemterheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérűdről, és a te sajtódból; a mivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból.

15 És emlékezzél meg róla, hogy te isszolga voltál Égyiptom földén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened; azért * parancsolom én ma ezt néked. [u'r\xe9sz 5,15.']

16 Ha pedig ezt mondja néked: Nem megyek el tőled, mert szeret téged és a te házadat, mivelhogy jól van néki te nálad dolga:

17 Akkor vedd az árat, és fúrd a fülébe és az ajtóba; * és legyen szolgáddá mindvégig; így cselekedjél szolgálóleányoddal is. [u'2 M\xf3z. 21,5.6.']

18 Ne essék nehezedre, hogy szabadon bocsátod őt mellőled; (hiszen két annyi bérre valót szolgált néked hat éven át, mint a béres-munkás) és megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, a mit cselekszel.

A barmok első fajzása az Úrnak szenteltessék

19 Barmaid és juhaid * első fajzásának minden hímjét az Úrnak, a te Istenednek szenteljed. Ne munkálkodjál a te tehenednek első fajzásán, és meg ne nyírjad a te juhaidnak első fajzását. [u'2 M\xf3z. 13,2.']

20 Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azt esztendőről esztendőre, te és a te házad népe, azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr.

21 Hogyha valami fogyatkozás * lesz benne; sánta vagy vak lesz, vagyakármely fogyatkozásban szenvedő: meg ne áldozd azt az Úrnak, a te Istenednek. [u'3 M\xf3z. 22,20\u201322.']

22 A te kapuidon * belől edd meg azt; a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha őz volna az vagy szarvas. [u'r\xe9sz 12,15.']

23 Csakhogy a vérét * meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet. [u'r\xe9sz 12,23. 3 M\xf3z. 17,10.']