MÓZES V. KÖNYVE

14. fejezetPogányos gyász tiltatik

1 Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai * vagytok; ne † vagdaljátok meg magatokat, se szemeitek között ne csináljatok kopaszságot, a halottért, [u'2 M\xf3z. 4,22.'] ; [u'3 M\xf3z. 19,27.28.']

2 Mert szent * népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak. [u'r\xe9sz 4,20. 7,6.']

Tiszta és nem tiszta ételek

3 Semmi útálatosságot meg ne egyél.

4 Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek: * az ökör, juh, kecske, [u'3 M\xf3z. 11,2.3.']

5 Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika és jávor.

6 És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok között, megehetitek.

7 De a kérődzők és hasadt körműek közül ne egyétek * meg ezeket: a tevét, a nyulat és hörcsököt, mert kérődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok legyenek ezek néktek. [u'3 M\xf3z. 11,4.']

8 És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.

9 Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben élnek:a minek úszó szárnya * és pikkelye van, mind megegyétek; [u'3 M\xf3z. 11,9.']

10 Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek.

11 Minden tiszta madarat megehettek.

12 Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.

13 A keselyű, a héja és a sólyom az ő nemével.

14 Minden holló az ő nemével.

15 A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.

16 A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.

17 A pelikán, a gém és a hattyú.

18 Az eszterág és a szarka az ő nemével; a büdösbanka és a denevér.

19 Minden szárnyas féreg is tisztátalan legyen néktek; meg ne egyétek.

20 Minden tiszta szárnyast megehettek.

21 Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, a ki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe * vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a † gödölyét az ő anyja tejében. [u'vers 2.'] ; [u'2 M\xf3z. 23,19. 34,26. 4 M\xf3z. 22,28.']

A dézsmáról

22 Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden * terméséből, a mely a te meződön terem. [u'3 M\xf3z. 27,30.']

23 És egyed az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon * a helyen, a melyet kiválaszt, hogy ott lakozzék az ő neve, gabonádnak, mustodnak, olajodnak tizedét, a te barmaidnak és juhaidnak első fajzását; hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben. [u'r\xe9sz 12,17.18.']

24 Ha pedig hosszabb néked az út, hogysem oda vihetnéd azokat, mivelhogy távol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, téged pedig megáldott az Úr, a te Istened:

25 Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe a pénzt, és menj el arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a te Istened;

26 És adjad a pénzt mind azért, a mit kíván a te lelked: ökrökért, * juhokért, borért és vidámító italért és mindenért, a mit megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és † a te házadnak népe. [u'M\xe1t\xe9 21,12.'] ; [u'5 M\xf3z. 12,17.18.']

27 A lévitát pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen néki része, sem * öröksége veled. [u'4 M\xf3z. 18,20.24.']

28 A harmadik esztendő végén vidd ki annak az esztendő termésének minden tizedét, és rakd le a te kapuidba.

29 És eljön a lévita (a kinek nincsen része és öröksége te veled), és a jövevény, árva és özvegy, a kik a te kapuidon belől vannak, és esznek és megelégesznek, hogy * megáldjon téged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkájában, a melyet végzesz. [u'r\xe9sz 28,1. P\xe9ld. 11,10. 24\u201326. Malak. 3,10.']