ÁMÓS KÖNYVE

5. fejezetSiralmas beszéd és felhívás megtérésre

1 Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!

2 Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.

3 Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel * házául. [u'5 M\xf3z. 28,62.']

4 Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!

5 És ne keressétek * Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El † pedig semmivé lesz. [u'r\xe9sz 4,4. 1 Kir. 12,28\u201330.'] ; [u'2 Kir. 23,15.16.']

6 Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, * és nem lesz, a ki megoltsa. [u'vers 4. \xc9sa. 1,31. 55,6.']

7 A kik ürömmé változtatják az ítéletet * és az igazságot földre tiporják. [u'r\xe9sz 6,12. \xc9sa. 5,7. Jer. 5,25\u201328.']

8 A ki a fiastyúkot * és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve. [u'r\xe9sz 8,9. J\xf3b 9,9. 38,31.']

9 A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.

10 Gyűlölik * azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél. [u'\xc9sa. 29,21.']

11 Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek * házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. [u'r\xe9sz 3,15. \xc9sa. 9,10. Sof. 1,13.']

12 Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok;és elnyomják a szegényeket a kapuban!

13 Azért hallgat az eszes * ebben az időben, mert gonosz idő ez. [u'Mik. 2,3.']

14 Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.

15 Gyűlöljétek * a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok visszaa kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak. [u'Zsolt. 97,10.']

16 Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt isgyászra hívják, s a sírni tudókat * siralomra; [u'J\xf3el 1,11. Jer. 9,17\u201320.']

17 És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.

18 Jaj azoknak, a kik kívánják * az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az † és nem világosság. [u'\xc9sa. 5,19.'] ; [u'J\xf3el 2,2.11.']

19 Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.

20 Nem sötétség * lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. [u'vers 18. r\xe9sz 8,8.']

A csupán külső isteni tisztelet nem használ

21 Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm * a ti összejöveteleitekben. [u'\xc9sa. 1,11\u201316. Jer. 6,20.']

22 Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá * se tekintek. [u'Mik. 6,6.7.']

23 Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem * hallgathatom. [u'r\xe9sz 6,5.']

24 Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, * mint a bővizű patak. [u'\xc9sa. 48,18.']

25 Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal * s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?! [u'Csel. 7,42.43. 5 M\xf3z. 32,17.19.']

26 Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok * magatoknak. [u'Sof. 1,5.']

27 És Damaskuson túlra * száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene. [u'r\xe9sz 6,7. 2 Kir. 15,29. 17,6.']