ÁMÓS KÖNYVE

4. fejezetFenyegetés Izráel főbbjei ellen

1 Halljátok meg e beszédet Básánnak ünői, a kik Samaria hegyén vagytok; a kik nyomorgatjátok a * szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, a kik azt mondják az ő uroknak: Hozd elő, hadd igyunk! [u'r\xe9sz 2,6.7. 1 Kir. 16,24.']

2 Megesküdt az Úr Isten az ő szentségére, hogy ímé napok következnek reátok, a mikor szigonyokkal visznek el titeket, és a ti maradékotokat halászó * horgokkal. [u'Hab. 1,14.15. 2 Kir. 15,29. 17,6.']

3 És a réseken mentek ki, mindenikőtök egyenest; és a Hermónba vettettek, ezt mondja az Úr.

4 Menjetek Béth-Elbe és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket * Gilgálban. Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és harmad-naponként tizedeiteket. [u'H\xf3s. 4,15.']

5 Kovászosból * gyújtsatok hálaáldozatot; ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek; mert így szeretitek, Izráel fiai, azt mondja az Úr Isten. [u'3 M\xf3z. 7,11\u201313.']

6 De én is bocsátottam rátok fogak tisztaságát minden városaitokban és kenyérszükséget * minden helységeitekben, és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. [u'J\xf3el 1,4.10.11.']

7 De én is megvontam tőletek * az esőt, három hónappal az aratás előtt, és esőt adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt. Az egyik rész esőt kapott, az a rész pedig, a melyre nem esett eső, megszáradott. [u'5 M\xf3z. 11,17. Agge. 1,11.']

8 És két-három város tántorgott egy-egy városba, vizet inni, de meg nem elégíttettek; és még sem * tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. [u'vers 6.']

9 Megvertelek titeket szárazsággal és ragyával; * kerteiteknek, szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét megette a sáska; és még sem tértetek vissza én hozzám, ezt mondja az Úr. [u'J\xf3el 1,4.5. Agge. 2,17. H\xf3s. 7,8\u201310.']

10 Döghalált bocsátottam rátok, mint Égyiptomra; * fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra vitettemlovaitokat; és táborotok bűzét egész orrotokig emeltem, és még sem † tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. [u'2 M\xf3z. 9,3. Ez\xe9k. 14,19.20.'] ; [u'Jer. 18,12. 44,16.19.']

11 Felforgattam közületek * többeket,a mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök; és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. [u'1 M\xf3z. 19,24. 2 Kir. 15,29. \xc9sa. 1,5.']

12 Azért hát ekképen cselekeszem veled Izráel! Minthogy pedig ekképen cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!

13 Mert ímé, a ki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és a ki megjelenti az embernek az ő gondolatját, a ki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr ő, a Seregeknek Istene * az ő neve. [u'Zsolt. 65,7. \xc9sa. 45,7. Mik. 1,3.']