ÁMÓS KÖNYVE

2. fejezetFenyegeti Moábot, Júdát és Izráelt

1 Így szól az Úr: Három bűne miatt a Moábnak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert mészszé égette Edom királyának * csontjait! [u'Ez\xe9k. 25,11\u201314.']

2 Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, hadilárma közt, a kürt zengése közben.

3 Kivágom a birót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr.

4 Így szól az Úr: Három bűne miatt a Júdának, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették őket az ő hazugságaik, a melyeket az ő atyáik követtek.

5 Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit.

6 Így szól az Úr: Három bűne miatt az Izráelnek, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért * adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért. [u'H\xf3s. 4,2.3. \xc1m\xf3s. 8,6. J\xf3el 3,3.']

7 A kik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja egyleányhoz járnak, * hogy megfertőztessék az én szent nevemet. [u'r\xe9sz 8,4.']

8 Zálogos ruhákon nyujtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát iszszák az ő * istenök házában. [u'r\xe9sz 6,6. H\xf3s. 8,11.']

9 Pedig én irtottam ki * előlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. [u'4 M\xf3z. 13,32\u201334. 21,21\u201323.']

10 És én hoztalak * fel Égyiptom földéről, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét. [u'2 M\xf3z. 12,51. 5 M\xf3z. 8,2.']

11 És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül és nazirokat * ifjaitok közül. Nem így van-é vajjon, Izráel fiai? ezt mondja az Úr. [u'4 M\xf3z. 6,1\u20138. Siral. 4,7.']

12 De a nazirokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne * prófétáljatok! [u'r\xe9sz 7,13. \xc9sa. 30,10.']

13 Ímé, én islenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a cséplőszekér lenyomja a kévékkel teli szérűt.

14 Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedhetik.

15 Nem állja meg helyétaz íjj-hordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik.

16 És a bátor szívű is a hősök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr.