ÁMÓS KÖNYVE

1. fejezetFenyegetések Izráel szomszédai ellen

1 Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok * közt volt, azokról,a miket Izráel felől látott † Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt. [u'r\xe9sz 7,14.'] ; [u'\xc9sa. 1,1. H\xf3s. 1,1. 2 S\xe1m. 14,2. 2 Kr\xf3n. 26,1. 2 Kir. 15,1.']

2 És mondá: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálemből megzendül, és * elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje. [u'J\xf3el. 3,16.']

3 Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaskusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, * mert vas-cséplőkkel cséplették meg a Gileádot. [u'2 Kir. 13,3.7.']

4 Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit.

5 És összetöröm Damaskus * zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenből, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, eztmondja az Úr. [u'2 Kir. 16,9. Jer. 49,23.']

6 Így szól az Úr: Három bűne miatt Gázának, * sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az Edomitáknak adják el őket. [u'Ez\xe9k. 25,15. 2 Kr\xf3n. 21,16.17. 28,18.']

7 Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.

8 És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálcza tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet és a Filiszteusok maradéka * elvész, azt mondja az én Uram, az Úr. [u'Ez\xe9k. 25,15\u201317. \xc9sa. 20,1.']

9 Így szól az Úr: Három bűne miatt Tírusnak, * sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri † frigyről. [u'Ez\xe9k. 26,2.'] ; [u'Ez\xe9k. 26,2.']

10 Tüzet vetek azért Tírus kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.

11 Így szól az Úr: Három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, * és elfojtá szívébenaz irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fentartotta. [u'Ez\xe9k. 25,12.']

12 Tüzet vetek azért * Témánra, és az emészti majd meg Boczra palotáit. [u'Jer. 49,7.8.']

13 Így szól az Úr: Három bűne miatt Ammon * fiainak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határokat. [u'Sof. 2,8.9. Ez\xe9k. 25,1\u20137.']

14 Tüzet vetek azért * Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit; harczikiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján. [u'2 S\xe1m. 12,26.29.']

15 És számkivetésbe megy az ő királyuk; ő maga és vele fejedelmei is, eztmondja az Úr!