PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

6. fejezetPál a maga példájával bíztat Isten kegyelmének méltó felhasználására

1 Mint * együttmunkálkodók intünk † is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. [u'1 Kor. 3,9.'] ; [u'r\xe9sz 5,20.']

2 Mert ő mondja: * Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. † [u'\xc9sa. 49,8.'] ; [u'Luk. 4,19.21.']

3 Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a * szolgálatunk ne szidalmaztassék. [u'M\xe1t. 18,6.']

4 Hanem ajánljuk * magunkat mindenben, mint Isten szolgái; † sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. [u'r\xe9sz 4,2.'] ; [u'1 Kor. 4,1.']

5 Vereségben, * tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben. [u'r\xe9sz 11,23.27.']

6 Tisztaságban, * tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, [u'1 Tim. 4,12.']

7 Igazmondásban, * Isten erejében; az † igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; ** [u'Ef\xe9z. 1,13.'] ; [u'1 Kor. 2,4.'] ; [u'Ef\xe9z. 6,11\u201318.']

8 Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;

9 Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, * és ím élők; mint ostorozottak, † és meg nem ölöttek; [u'r\xe9sz 4,10.11. 1 Kor. 15,30.31.'] ; [u'Zsolt. 118,18.']

10 Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, * de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel † bírók. [u'M\xe1t. 5,12. Csel. 5,41.'] ; [u'r\xe9sz 8,9. Fil. 2,17.']

Az apostol óv a hitetlenekkel való közösködéstől

11 A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk * kitárult. [u'r\xe9sz 3,7.']

12 Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

13 Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) * tárjátok ki ti is szíveteket. [u'1 Kor. 4,14.']

14 Ne legyetek hitetlenekkel * felemás igában; mert mi szövetsége † van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? [u'5 M\xf3z. 7,2. 1 Kor. 7,39.'] ; [u'Ef\xe9z. 5,11.']

15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? * vagy mi köze hívőnek † hitetlenhez? [u'1 Kor. 10,21.'] ; [u'1 Kor. 10,21.']

16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti * az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom † bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. [u'1 Kor. 3,16.'] ; [u'3 M\xf3z. 26,12.']

17 Annakokáért * menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, [u'\xc9sa. 48,20. 52,11. Jel. 18,4.']

18 És leszek néktek Atyátok, * és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. [u'Jer. 31,19.33. 32,38. Jel. 21,3.7.']