PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

5. fejezetVágyódás a mennyei hazába

1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk * elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké † való házunk a mennyben. [u'J\xf3b. 4,19. 2 P\xe9t. 1,13.14.'] ; [u'J\xe1n. 14,2. Zsid. 11,10.']

2 Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi * mennyei hajlékunkat; [u'R\xf3m. 8,23.']

3 Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk!

4 Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje * azt az élet. [u'1 Kor. 15,53.54.']

5 A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az,a ki a Lélek zálogát * is adta minékünk. [u'r\xe9sz 1,22. R\xf3m. 8,16.23. Ef\xe9z. 1,13.14.']

6 Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben * lakván, távol vagyunk az Úrtól. [u'1 Kr\xf3n. 29,15. Zsolt. 39,13.']

7 (Mert hitben * járunk, nem látásban † ); [u'Zsid. 11,1.'] ; [u'1 Kor. 13,12.']

8 Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és * elköltözni az Úrhoz. [u'Fil. 1,23.']

9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, * néki kedvesek legyünk. [u'Zsolt. 39,13.']

10 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus * ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék † a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. [u'Csel. 17,31. R\xf3m. 2,6. 14,10.'] ; [u'J\xf3b. 34,11. Pr\xe9d. 12,16.']

A megbékéltetést prédikáló szolgálat fontossága

11 Ismervén tehát az Úrnak * félelmét, embereket térítünk, † Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk. [u'J\xf3b. 31,23. M\xe1t. 25,31\u201346.'] ; [u'J\xfad. 1,23.']

12 Mert nem ajánljuk ismét magunkat * néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való † dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. [u'r\xe9sz 3,1.'] ; [u'Gal. 6,12.']

13 Ha azért bolondok vagyunk, * Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az. [u'r\xe9sz 11,16.17.']

14 Mert a Krisztusnak szerelme * szorongat minket, [u'1 Tim. 2,6. R\xf3m. 8,35\u201339.']

15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, * tehát mindazok meghaltak; és azért † halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott. [u'Zsid. 2,9.'] ; [u'1 Tim. 2,6. R\xf3m. 14,7.9. Gal. 2,20.']

16 Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.

17 Azért ha valaki * Krisztusban van, új teremtés az; a régiek † elmúltak, ímé, újjá lett minden. [u'R\xf3m. 8,1.10.'] ; [u'\xc9sa. 43,19.']

18 Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus * által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; [u'R\xf3m. 5,10. Kol. 1,20.']

19 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, * és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. [u'R\xf3m. 3,24.25.']

20 Krisztusért járván tehát követségben, * mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. [u'\xc9sa. 52,7. Agge. 1,13. 1 Kor. 4,1.']

21 Mert azt, a ki bűnt * nem ismert, bűnné tette † értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő ** benne. [u'1 P\xe9t. 2,22\u201324. \xc9sa. 53,9. R\xf3m. 8,3.'] ; [u'Gal. 3,13.'] ; [u'Kol. 1,14. Ef\xe9z. 1,6.7. Fil. 3,9.']