PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

13. fejezetIntés megjobbulásra

1 Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két * vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. [u'J\xe1n. 8,17. 5 M\xf3z. 9,15.']

2 Előre megmondtam és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most * is távollétemben írom azoknak, a kik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes; [u'r\xe9sz 12,21.']

3 Mert hát az általam szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, a ki irányotokban nem erőtelen, hanem erős ti bennetek.

4 Mert noha megfeszíttetett * erőtelenségből, mindazáltal † él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből ti nálatok. [u'Fil. 2,7.8.'] ; [u'Csel. 3,17. 1 Kor. 2,8.']

5 Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat * próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus † Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. [u'1 Kor. 11,28.'] ; [u'R\xf3m. 8,9.10. Gal. 2,20. Kol. 1,27.']

6 De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.

7 Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.

8 Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csakaz igazságért.

9 Mert örvendünk, ha mi * erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok; ezt pedig kérjük is, a ti tökéletesedésetekért. [u'1 Kor. 4,10.']

10 Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben * ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, † a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra. [u'r\xe9sz 2,3.'] ; [u'r\xe9sz 10,8.']

Befejezés

11 Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, * épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben † éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene ** lészen veletek. [u'Fil. 4,4.'] ; [u'R\xf3m. 12,16. Fil. 2,2.'] ; [u'R\xf3m. 15,33.']

12 Köszöntsétek * egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. [u'1 Kor. 16,20. R\xf3m. 16,16.']

13 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.