JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

3. fejezetIsmertető jelei azoknak, akik az Isten gyermekei: a bűnt nem teszik, felebarátaikat szeretik és Istenhez bizalommal viseltetnek

1 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! * A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte † meg Őt. [u'J\xe1n. 1,12. Gal. 4,5.'] ; [u'J\xe1n. 16,3. 17,25.']

2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, * és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. [u'R\xf3m. 8,17. 2 Kor. 3,18. Fil. 3,21. Kol. 3,4.']

3 És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind * megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta. [u'2 Kor. 7,1.']

4 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

5 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, * hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen † bűn. [u'\xc9sa. 53,4.5.9. 1 Tim. 1,15. 1 P\xe9t. 2,22.24.'] ; [u'2 Kor. 5,21.']

6 A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; * a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. [u'r\xe9sz 5,18. R\xf3m. 6,14.']

7 Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, * igaz az, a miként Ő is igaz: [u'r\xe9sz 2,29.']

8 A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; * mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. [u'J\xe1n. 8,44.']

9 Senki sem cselekszik bűnt, * a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; † és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. [u'r\xe9sz 5,18.'] ; [u'1 P\xe9t. 1,23.']

10 Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, * és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát. [u'r\xe9sz 4,8.']

11 Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva * hallottatok, hogy szeressük † egymást; [u'r\xe9sz 2,7. 2 J\xe1n. 1,5.'] ; [u'J\xe1n. 13,34. 15,12.']

12 Nem úgy, mint * Kain, akia gonosztól † vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig ** igazak. [u'1 M\xf3z. 4,8.'] ; [u'J\xe1n. 8,44.'] ; [u'Zsid. 11,4.']

13 Ne csodálkozzatok atyámfiai, ha gyűlöl * titeket a világ! [u'J\xe1n. 15,18.19. 17,14.']

14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti * az ő atyjafiát, a halálban marad. [u'r\xe9sz 2,9.']

15 A ki gyűlöli az ő atyjafiát, * mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, a mi megmaradhatna ő benne. [u'M\xe1t. 5,21.22.']

16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta * érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. [u'J\xe1n. 10,11. 15,13. R\xf3m. 5,8.']

17 A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, * hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete? [u'Jak. 2,15.16.']

18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.

19 És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.

20 Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.

21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

22 És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk * az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte. [u'r\xe9sz 5,14. Zsolt. 10,17. 34,16. 145,19. P\xe9ld. 15,29. Jer. 29,12. M\xe1t. 7,8. 21,22. M\xe1rk 11,24. Luk. 11,9. J\xe1n. 9,31. 14,13. 15,7. 16,23. Jak. 1,5. 5,16.']

23 Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk * az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, † a mint megparancsolta nékünk. [u'J\xe1n. 6,29.'] ; [u'J\xe1n. 13,34.']

24 És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad * és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott. † [u'J\xe1n. 14,23.'] ; [u'r\xe9sz 2,27. R\xf3m. 8,9.']