JÁNOS KÖZÖNSÉGES I. LEVELE

1. fejezetAz élet Ígéjéről és az Istennel való közösségről a bűnöktől való megtisztulás által

1 A mi kezdettől fogva vala, a * mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk † , a mit szemléltünk, és ** kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. [u'J\xe1n. 1,1.3.14.'] ; [u'2 P\xe9t. 1,16.'] ; [u'Luk. 24,39. J\xe1n. 20,20.27.28.']

2 (És az élet megjelent * és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök † életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) [u'J\xe1n. 1,4.'] ; [u'J\xe1n. 17,3.']

3 A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen * velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. [u'J\xe1n. 17,21.']

4 És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek * teljes legyen. [u'J\xe1n. 15,11. 16,24. 2 J\xe1n. 1,12.']

5 És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság * és nincsen ő benne semmi sötétség. [u'J\xe1n. 1,9. 8,12. Jak. 1,17.']

6 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.

7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának * vére megtisztít minket minden bűntől. [u'Zsid. 9,14. Jel. 1,5. 7,14.']

8 Ha azt mondjuk, hogy * nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. [u'P\xe9ld. 20,9. Pr\xe9d. 7,20.']

9 Ha megvalljuk * bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. [u'P\xe9ld. 28,13.']

10 Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük * őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. [u'Pr\xe9d. 7,20.']