PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

8. fejezetA bálványoknak áldozott dolgokról, és a keresztyén szabadsággal botránkozás nélkül való élésről

1 A bálványáldozatok * felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. [u'Csel. 15,20.']

2 Ha pedig valaki azt hiszi, * hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. [u'Gal. 6,3. 1 Tim. 6,4. r\xe9sz 3,18.']

3 Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő * tőle. [u'Gal. 4,9.']

4 Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy * bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak † egy. [u'\xc9sa. 41,24.29. Jer. 10,15.'] ; [u'5 M\xf3z. 6,4. R\xf3m. 14,14.']

5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek * akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr; [u'J\xe1n. 10,34.']

6 Mindazáltal nekünk egy * Istenünk van, az Atya, a kitől vana mindenség, mi is ő benne; és egy † Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által vana mindenség, mi is ő általa. [u'Malak. 2,10. 5 M\xf3z. 6,4.'] ; [u'J\xe1n. 13,13.']

7 De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek * a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, † megfertőztetik. [u'r\xe9sz 10,27.'] ; [u'R\xf3m. 14,14.23.']

8 Pedig az eledel * nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. [u'R\xf3m. 14,17.']

9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok * valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. [u'Gal. 5,13. R\xf3m. 14,15.']

10 Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttatik-é, hogy megegye a bálványáldozatot?

11 És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus * meghalt. [u'R\xf3m. 14,13. 15,20.']

12 Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen * vétkeztek. [u'vers 11.']

13 Annakokáért, ha eledel botránkoztatja * meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne † botránkoztassam. [u'R\xf3m. 14,15.20.21.'] ; [u'vers. 11.']