PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

6. fejezetA törvényszék előtt való perelésről

1 Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt?

2 Nem tudjátok-é, hogy a szentek a * világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? [u'Luk. 22,30. Jel. 2,26.']

3 Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

4 Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le.

5 Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?

6 Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?

7 Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek * egymással. Miért † nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? [u'P\xe9ld. 19,11.'] ; [u'P\xe9ld. 20,22. M\xe1t. 5,21.39. Luk. 6,29. R\xf3m. 12,19. 1 Thess. 5,15. 1 P\xe9t. 3,9.']

8 Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még * pedig atyátokfiainak. [u'1 Thess. 4,6. 5,15.']

Óvás hamisságtól és tisztátalanságtól

9 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; * se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, [u'Gal. 5,19.20.21. Ef\xe9z. 5,5.']

10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

11 Ilyenek * voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, † de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. [u'Tit. 3,3. Ef\xe9z. 2,1\u20133.'] ; [u'Zsid. 9,14.']

12 Minden szabad nékem, de * nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. [u'r\xe9sz 10,23.']

13 Az eledelek * a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak † rendeltetett,hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. [u'M\xe1t. 15,17. r\xe9sz 15,44.'] ; [u'1 Thess. 4,3.']

14 Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, * minket is feltámaszt az ő hatalma által. [u'Csel. 3,15. R\xf3m. 6,5.8.']

15 Nem tudjátok-é, hogy a ti * testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. [u'Ef\xe9z. 4,12.15.16.']

16 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, egy test * vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. [u'M\xe1t. 19,5. 1 M\xf3z. 2,24.']

17 A ki pedig az Úrral egyesül, * egy lélek ő vele. [u'J\xe1n. 17,21.22. Ef\xe9z. 5,30.']

18 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, * a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi † vagytok? [u'r\xe9sz 3,16.'] ; [u'R\xf3m. 14,7.8.']

20 Mert áron * vétettetek meg; dicsőítsétek † azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi. [u'r\xe9sz 7,23. 1 P\xe9t. 1,18.19.'] ; [u'Fil. 1,20.']