PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

5. fejezetFajtalanság fenyítése. Óvás a nyílvánvaló bűnösökkel való társalkodástól és azoknak a gyülekezetben való megtűrésétől

1 Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki * atyjának feleségét elvegye. [u'3 M\xf3z. 18,7.8.']

2 És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.

3 Mert én * távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte, [u'2 Kor. 10,1. Kol. 2,5.']

4 Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus * Krisztus hatalmával [u'M\xe1t. 16,19. 18,18. J\xe1n. 20,23.']

5 Átadjuk * az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján. [u'1 Tim. 1,20.']

6 Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy * kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. [u'M\xe1t. 16,6. Gal. 5,9.']

7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, * a Krisztus, megáldoztatott érettünk. [u'\xc9sa. 53,7. 1 P\xe9t. 1,19. J\xe1n. 1,29.']

8 Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, * sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. [u'2 M\xf3z. 12,3.15.19.']

9 Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne * társalkodjatok. [u'M\xe1t. 18,17. 2 Thess. 3,14.']

10 De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az * ilyennel még együtt se egyetek. [u'M\xe1t. 18,17. P\xe9ld. 1,10\u201315. 2 Thess. 3,6. Tit. 3,10. 2 J\xe1n. 1,10.']

12 Mert mi közöm ahhoz, hogy * a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? [u'M\xe1rk. 4,11.']

13 A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki * azért a gonoszt magatok közül. [u'5 M\xf3z. 13,5. 22,20\u201324. vers 1.']