PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

13. fejezetA szeretet dícsérete

1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.

2 És ha jövendőt * tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem † van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. [u'M\xe1t. 7,22.'] ; [u'M\xe1t. 17,20.']

3 És ha vagyonomat mind felétetem is, * és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. [u'M\xe1t. 6,1. J\xe1n. 15,13. R\xf3m. 12,8.20. 1 J\xe1n. 3,17.']

4 A szeretet * hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. [u'P\xe9ld. 10,12. 1 P\xe9t. 4,8.']

5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi * a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, [u'Fil. 2,4.5.21.']

6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;

7 Mindent elfedez, * mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. [u'r\xe9sz 9,12. P\xe9ld. 10,12. R\xf3m. 15,1. 1 P\xe9t. 4,8.']

8 A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.

9 Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:

10 De mikor eljő a teljesség, * a rész szerint való eltöröltetik. [u'Ef\xe9z. 4,13. 1 J\xe1n. 3,2.']

11 Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

12 Mert most tükör által homályosan * látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem. [u'2 Kor. 5,7. 1 J\xe1n. 3,2.']

13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.