KRÓNIKA I. KÖNYVE

20. fejezetAz Ammoniták Rabba városának bevétele

1 És * lőn az esztendőnek fordulásával, mikor a királyok harczbamenni szoktak,elindítá Joáb a hadat, és elpusztítá az † Ammon fiainak földjét. És elmenvén megszállá Rabbát, (Dávid pedig Jeruzsálemben marada) és elfoglalá Joáb Rabbát és elrontá azt. [u'2 S\xe1m. 11,1.'] ; [u'r\xe9sz 19,1\u20134.9.']

2 És elvevé Dávid az ő királyuknak fejéről a koronát, * mely egy tálentom arany súlyú vala, s melyben drágakövek valának. És Dávid fejére tette azt, s a városból is temérdek zsákmányt vitt el. [u'2 S\xe1m. 12,30.']

3 A városnépét pedig kihozatá * és fűrészszel vágatá, és vasboronákkal és fejszékkel. Így cselekedék Dávid az Ammon fiainak minden városával; azután megtére Dávid az egész néppel Jeruzsálembe. [u'2 S\xe1m. 12,31.']

Három diadal a Filiszteusokon

4 Ezután ismét had támada Gézerben a * Filiszteusok ellen; és akkor ölé meg a Husátites Sibbékai az óriások nemzetségéből való † Sippait; és ilyen módon megaláztatának. [u'J\xf3zs. 21,21.'] ; [u'2 S\xe1m. 21,18.']

5 Ismét lőn had a Filiszteusok ellen, a melyben megölé Elhanán, a Jáir fia a Gáthbeli Lákhmit, a * Góliát atyjafiát; és az ő dárdájának nyele hasonló valaa szövők zúgolyfájához. [u'2 S\xe1m. 21,19.']

6 Ezek után ismét versengés támadt Gáthban, hol egy magas ember vala, a kinek hat-hat, vagyishuszonnégy ujja volt; ez is óriás fia vala.

7 És szidalommal illeté Izráelt, és megölé őt Jonathán, Dávid testvérének, Simeának fia.

8 Ezek ugyanazon egy óriásnak fiai voltak Gáthban, a kik elveszének Dávidnak * és az ő szolgáinak keze által. [u'2 S\xe1m. 21,20\u201322.']