KRÓNIKA I. KÖNYVE

10. fejezetSaul veszedelme a Filiszteusokkal való ütközetben

1 A Filiszteusok pedig hadakoznak vala az Izráellel, és megfutamodék Izráel népe a Filiszteusok előtt, és néhányana sebek miatt el is hullának a Gilboa * hegyén. [u'1 S\xe1m. 31,1\u20134.']

2 Elérék pedig a Filiszteusok Sault és az ő fiait, és megölék a Filiszteusok Jonathánt, Abinádábot és Malkisuát, a Saul fiait.

3 És a viadal igen heves volt Saul körül, és rátalálván a kézívesek, nyilakkal megsebesíték őt.

4 És monda Saul az ő fegyverhordozójának: Vond ki fegyveredet, és verj által engem vele, mert netalán eljőnek e körülmetéletlenek, és meggyaláznak engemet. De fegyverhordozója nem akará, mert igen fél vala. Ragadá azért Saul a fegyvert, és belé bocsátkozék.

5 Látván pedig az ő fegyverhordozója, hogy Saul immár meghalt, ő is a fegyverbe bocsátkozék, és meghala.

6 Meghala azért Saul és az ő három fia, * és egész háznépe is egyetemben meghala. [u'vers 2.']

7 Mikor pedig meglátták Izráelnek minden férfiai, a kik a völgyben valának, hogy ők megfutamodtak, és hogy Saul és az ő fiai megholtak: pusztán hagyák városaikat és elfutának. Akkor eljövének a Filiszteusok, és azokba beszállának.

8 Lőn pedig másodnap, eljövének a Filiszteusok, hogy a holtakat kifoszszák, és megtalálák Sault és az ő fiait, halva feküdvén a Gilboa hegyén.

9 És kifoszták őt, * és elvevék fejét és az ő fegyvereit, és elküldék a Filiszteusok minden tartományába köröskörül, hogy hírül adják bálványaiknak és a népnek. [u'vers 12.']

10 Az ő fegyvereit isteneik házába helyezék el, fejét pedig Dágon templomában akasztották fel.

11 Mikor pedig meghallotta az egész Jábesgileád, hogy mit cselekedtek a Filiszteusok Saullal:

12 Feltámadának mindnyájan az erős férfiak, és elvivék Saulnak * és az ő fiainak testét; és Jábesbe vivén, eltemeték azoknak csontjaikat a tölgyfa alatt Jábesben, és bőjtölének hetednapig. [u'1 S\xe1m. 31,12.13. 2 S\xe1m. 21,12\u201314.']

13 Meghala azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett * az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg, sőt az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze; [u'1 S\xe1m. 13,13.14. 15,19\u201321. 28,8\u201316.']

14 És nem az Urat kérdé. Ezért elveszté őt, és adá az ő országát Dávidnak, * az Isai fiának. [u'1 S\xe1m. 16,1.13.']